#3355 Winchester mod 1873 rifle i 44-40. Frontierkalibret som gikk både i riflen og revolveren. En av de store Western klassikerne. Denne ble laget i 1886.

Denne er i fin stand. Ikke pusset. Ganske skarpe fine kanter jevnt over. Fine strukturstriper på kassen. Rester av original blånering godt synlig under magasinrøret. Muligens med et tynt slør av kjemisk brun strøket over for lenge siden.Originale typer siktemidler foran og bak. Meget fin åttekantet pipe med noe original brunering intakt. Den var blå, men har blitt brun med alderen. Løpsadressen er meget bra. Skarp, helt urørt. Løpet er  jevnt småprikkete uten noe dyp pittring. Veldig ofte er disse som en pløyd åker m dype groper etter svartkruttpittring. Noe slitt rifling, men plenty bra nok til å gi rotasjon. Treverket er originalt. Lett dratt over.  Avtrekkerbøylen har noe pusset pittring og matcher ikke helt utseendemessig til resten så jeg tror det er en original, men ikke samme som børsa kom ut med fra fabrikken. En skrue har fått litt medfart. Patronheisen har en synlig svakhet under (se bilde) Mekanisk er denne superbra. Løfter fint patroner, kamrer og kaster ut så det er en fryd! ( man må være litt bestemt.) Omtrent så bra det går å få en 44 win 73 med dollaren som er nå til  21.450,-