#2969 Winchester Model 1885 Hi Wall Single Shot Rifle i 45-70 cal. Win High Wall og Low wall ble laget i 139 tusen + eksemplarer fra 1885 helt til 1920. Dette var et Browning patent som ble kjøpt opp ca 1883. Dette er den riflen med størst variasjon i typer kalibre som Winchester laget. Fra 22 opp til 50 express. Denne har gromkalibret 45-70gmt. Kassen har ganske tidlig nr så den er laget i 1887.

En meget pent urørt utgave. Kassen har svake rester av original flammeherding. Pipen er helt upusset utvendig med masse original blånering. Blåneringen er veldig dyp, nesten svart, så det var vrient å få den frem på bildene. Pent og originalt treverk. Noen ytterst fåbulker og riper. Om jeg skal være pirkete er det en begynnende løs flis ved nedre tange. Åttekantet løp med «buck horn»sikte. Meget fin adresse. Løpet er meget bra innvendig. Veldig skarp rifling. Blankt og fint bortsett fra noen få pittringsflekker nær kammeret. Usedvanlig bra for et svartkruttløp. Mekanisk meget bra. Den fineste jeg har hatt av disse tror jeg. Veldig lite brukt da man kan se mye flammeherding på innvendige deler 25.800,-