#3278  Frank Wesson (1828-1899) var yngre bror til den mer kjente Daniel som teamet opp med Mr.Smith.  Både Frank  og Daniel gikk i lære hos sin eldre bror  Edwin Smith. Han laget masse fine våpen med høy kvalitet

I 1871 inngikk Frank partneskap med Gilbert Harrington. Det varte ikke så lenge da partnerskapet ble oppløst tidlig 1875. Dette er en Wesson & Harrington no2 22 revolver. «Second type. Laget fra 1874 til 1879 i ca 15.000 eksemplarer. Denne har det uvanlige løpet som er  xx i forhold til standarden som var xx tommer. Dette er revolvere med et distinkt utseende og en kvalitet langt over de vanlige «suicide specials» Denne er en av de få som er blånert og med langt løp.

Denne er en «fixer-upper». Litt pittring på rammen enkelte steder. Fine skjefter. Bra skrift på pipe.   Fungerer ikke mekanisk .  Tønnestangen med utstøter er borte (se bilde av hvordan den ser ut -den følger ikke med) Og tønnen sitter fast. 2.550,-