#3277  Frank Wesson (1828-1899) var yngre bror til den mer kjente Daniel som teamet opp med Mr.Smith.  Både Frank  og Daniel gikk i lære hos sin eldre bror  Edwin Smith. Han laget masse fine våpen med høy kvalitet.

I 1871 inngikk Frank partneskap med Gilbert Harrington. Det varte ikke så lenge da partnerskapet ble oppløst tidlig 1875. Dette er en Wesson & Harrington no2 22 revolver. «Second type. Laget fra 1874 til 1879 i ca 15.000 eksemplarer. Detter er revolvere med et distinkt utseende og en kvalitet langt over de vanlige «suicide specials»

Denne er i fin stand. Urørt og upusset med original nikkel. Noen få gjennomslag. Fine skjefter. Bra skrift på pipe.  Bra løp med rifling og noen nålestikk med pittring innvendig. Nummerlik. Bra mekanisk bortsett fra at håndfjæra er svak eller borte. Det vil si at den tikker og går om du peker den nedover. Lett fix. 5.650,-