Winchester

Winchester,  «The gun that won the west»

 Oliver F Winchester var egentlig ingen oppfinner, men en smart investor. Det var ikke èn oppfinner av våpnet vi kjenner som Winchester, men stegvise endringer, eiere og patenter.

Horace Smith & Daniel Wesson var også inne i bildet en stund, med sin versjon av Volcanic pistolen. Det var først når magasinmekanismen med rør og heiseblokk ble kombinert med 44 Henry patronen at det ble noe brukbart i 1866.

MODEL 1866 «Yellowboy»
Winchester mod 1866 muskett i meget bra stand. Sjelden!   info her
MODEL 1873
#3069 Winchester mod 1873 karabin 44-40 med bra løp 19.950,- mer her
#2838 Winchester mod 1873 rifle 32-20 m original blånering og bra løp 23.400,- mer her
w481 Winchester mod 1873  38-40. Pen rifle m original blånering 21.950,-  mer her  
#3167 Winchester mod 1873  44-40 rifle med veldig bra løp 22.950,-   mer info her  
MODEL 1876
#2478 Winchester 1876 45-75   solgt  mer info 
MODEL 1883
#2650 Winchester Hotchkiss karabin 45-70  NY INNE – PÅ REP mer her
 MODEL 1885
#2969 Win High Wall 45-70 25.800,- SOLGT noe info her
MODEL 1886
#2911 Winchester 1886 45-70 med løp som nytt 28.950,-   mer her
#2987  Winchester 1886 45-70 med meget bra løp! 27.750,-  mer her
#3070 Winchester 1886 45-70 «Button mag» med meget bra løp 26.990,- mer info her
MODEL 1887
#2972 Winchester mod 1887 12ga  på rep mer her
#3175 Winchester mod 1887 10ga 15.450,-  mer her