Winchester

Winchester,  «The gun that won the west»

 Oliver F Winchester var egentlig ingen oppfinner, men en smart investor. Det var ikke èn oppfinner av våpnet vi kjenner som Winchester, men stegvise endringer, eiere og patenter.

Horace Smith & Daniel Wesson var også inne i bildet en stund, med sin versjon av Volcanic pistolen. Det var først når magasinmekanismen med rør og heiseblokk ble kombinert med 44 Henry patronen at det ble noe brukbart i 1866.

MODEL 1866 «Yellowboy»
Winchester mod 1866 muskett i meget bra stand. Sjelden!   info her
MODEL 1873
#2927 Winchester mod 1873 karabin i 44-40 m mint løp 18.900,-solgt  mer her
#2914 Winchester mod 1873 karabin i 44-40 m relinet løp 21.400,-  mer her
#2838 Winchester mod 1873 rifle 32-20 m original blånering og bra løp 23.400 mer her
w481 Winchester mod 1873  38-40 rifle m original blånering 21.950,-  mer her  
#2591 Winchester mod 1873  44-40 rifle med bra løp 17.500,-  mer info her  
MODEL 1876
#2478 Winchester 1876 45-75   solgt  mer info 
MODEL 1883
#2650 Winchester Hotchkiss karabin 45-70  17.900,-solgtmer her
 MODEL 1885
#2783 Win Low wall i 22 short 13.500,- mer info her
#2969 Win High Wall 45-70 med original blånering og meget bra løp! 25.800,- noe info her
MODEL 1886
#2911 Winchester 1886 45-70 med løp som nytt 28.950,-   mer her
#2971  Winchester 1886 45-70 løp nær mint og original blånering 31.000,- PÅ HOLD  mer her
MODEL 1887
#2972 Winchester mod 1887 12ga 10.200,- mer her
#2912 Winchester mod 1887 10ga 13.950,- mer her