s64 US mod 1860 «Light Cavalry» sabel. Laget i over 300.000 stykker av forskjellige firmaer. Flest av Ames Co. Dette er en laget på kontrakt for US goverment av C.Roby i Chelmsford, Massachusetts.  De laget sverd fra ca 1860 til 1867 da fabrikken gikk konkurs. De leverte ca 32 tusen mod 1860 kavaleri sabler. Dette er èn av 10.000 som ble levert i 1864.

Det som gjør akkurat denne produsenten og leveransen ekstra ettertraktet blandt Unionsabler fra borgerkrigen er at General George A. Custer brukte en Roby fra 1864! Dette er vel dokumentert. Og Custers 1864 sabel finnes faktisk fortsatt.

Sørstatsgenaral Jeb Stuart bukte også en mod 1860 men ikke fra denne leveransen

“C. Roby, W. Chelmsford, Mass” står det på en side og  “U.S. / 1864/A.G.M.” på den andre så dette sverdet var inspisert av Alfred G. Manning, som jobbet for Roby fra 1863 til slutten av krigen i 1865.

Denne er i meget fin stand. Lett slitasje på skjeftet. Parerplate og bøyler uten slitasje.  Upusset med skarpe fine kanter. Klingen ser bra ut. Balgene på mange av disse var ikke merket så det skulle la seg gjøre å skaffe en original balg. Mod 1860 sablene er priset veldig forsjkellig etter leverandør og merking. disse fra Custer leveransen ligger alltid i øvre sjikt. 6.950,- (Custers gikk for over 40 tusen dollar på Bonhams i 2007)