#3142 Her er den mest sjeldne av S&W Model  3  russian variasjonene.

Det ble laget ca 20 tusen av disse. Av de vanlige model 3 er disse de mest sjeldne S&W revolverne som finnes. Det ble laget litt over 5 tusen av den komersielle varianten med amerikansk skrift på løpet. Disse listet Flayderman til halvparten i verdi i forhold til en av de genuint russiske, selv om det bla laget fire ganger fler. Det er rett og slett fordi disse nesten ikke finnes lengre. Veldig få har funnet veien tilbake vestover og de fleste ser ut som om de har ligget jorden eller blitt overkjørt av en tysk panserkampfvagen.

The Survivors
First contract guns are VERY difficult to find and examine – only about 15 guns of the original 20,000 guns produced are currently known to the author (less than .1% of the original production!). The survival rate for original Smith & Wesson manufactured guns from any contract is very low. The average Russian soldier, officer or trooper, took very poor care of his weapons and the loss rate was horrendous! These guns were in service from 1871 through the First World War and Civil War. During that period of time the Russian army fought at least four major conflicts; the Russo-Turkish War 1877-78, The Russo-Japanese War 1904-05, the First World War 1914 -1918, and then the Revolution and Civil War. Guns that were broken were repaired when possible but were often simply discarded due to the lack replacement parts. There were only 20,000 first models manufactured for Imperial Russia and they were not parts interchangable with the later models. As the newer models came out, the longer barrels on earlier models were often cut down to fit in new style holsters or simply for convenience.

Denne har alle de riktige detaljene. Kyrillisk skrift på toppen av pipen. Den har Czarens dobbelthodede ørn (egentlig bysantinsk dobbelørn for de to romerske rikene- og en datter av keiseren som giftet seg med en Ivan no.3 som da hevdet de hadde rett til den doble ørnen, men det er en helt annen historie som fortsatt debatteres i andre fora…) Ørnen har K.O. under etter den russiske inspektøren Kassavery Orlof. Pipen har en P. på hver side av løpet og den bitte lille trekanten foran serienummert på skjeftebøylen. Serienummeret på rammen er 17879, mens tønne, latch og pipe har 11850. Skjeftene er kanskje 1540x? Pipe og tønnenr er fra en sending fra 29 mai 1872 og rammen 21 August samme år. Disse delene er satt sammen slik militære revolvere ofte ble. Man sørget for å ha funksjonible revolvere uavhengig av serienumre. Denne har vært slik siden den var i tjeneste da patina og skrammer matcher perfekt.

Jeg driver og forsker litt på denne. Da den er veldig sjelden. Men den er i hus nå i alle fall…