#904 Smith & Wesson model 1 1\2 second issue 32 rimfire. I begynnelsen kunne S&W bare lage patroner i 22 caliber.  Selv en liten 22 cal fettet blykule, var lite fristende i disse «pre antibiotika» tider. Men under borgerkrigen kom de opp med en grovere  revolver i kaliber 32. Den ble kalt no 2. Selv om den aldri ble antatt offisielt av det militære, er den kjent som «old model army. Etter krigen ble det behov for en litt mindre versjon mer tilpasset det sivile markedet. De hadde jo model nummer 1 og model nummer 2. Så da kom de på den «geniale» ideen om å kalle disse for model 1 1\2. Sikkert logisk den gangen, men forbannet tungvint for oss samlere for evig etterpå!

Dette er en meget fin model 1½  andre utgave med birdhead skjefte. Som oftest er disse blånerte ganske brune og det er ikke så ofte de har særlig mye blått igjen. Denne er uvanlig bra. Den har den fine dype blå som, men ikke kan lage nå lenger. Jevnt med småprikker. Fulstendig upusset. På løp og tønne er blåneringen også bra. Hanen har noe av den originale flammeherdingen igjen. Meget fine skjefter i rosetre med original lakk som har noen avskallinger. Fin farve og glød.  Veldig bra mekanisk.  Vanskelig å skaffe en som er mye bedre.  5.850,-