#2947 Smith & Wesson 32 cal 4th mod double action med 3 tommers løp. Disse ble laget fra 1883 til 1909 med serienummer mellom 43.406 og 282.999. Så dette er en modell der man være sikker på hva man handler for at den skal være fri  i Norge. Denne er beviselig fra før 1890

Revolveren er i original stand. Helt upusset. Original nikkel med noen få gjennomslag. Av de 90% beste av de niklede.  Så skarpe kanter på pipe er ikke så vanlig. Skruer og pinner er bra untatt èn. Dekselskruen har noen ujevnheter i sporet. Løpet har bra skrift. Stemplingen er som fra i går. Ganske bra løp med lett småpitring. Ganske bra rifling. Originale skjefter uten slitasje. God blånering på avtrekkerbøyle og en del flammeherding igjen på hane og avtrekker. Bra mekanisk stand. Nummerlik. Dette er en som bare har ligget i skuffen uten å ha blitt brukt mye. 7.350,-