s14 Svensk korde fra 1600 tallet. Slike kårder som dette ble brukt av flere lands styrker under 30 års krigen. Litteraturen og de fleste kjennere jeg snakker med sier at denne er svenskbrukt. Flere av disse ble tatt som krigsbytte og også brukt i Danmark/Norge.

Helt riktig i utforming. Ærlig og urørt stand bortsett fra at viklingen på skjeftet åpenbart er nyere enn kården. 22.500,-