r193  I begynnelsen kunne S&W bare lage patroner i 22 caliber.  Selv en  liten 22 cal fettet blykule, var lite fristende i disse «pre antibiotika» tider. Men under borgerkrigen kom de opp med en grovere  revolver i kaliber 32. Den ble kalt no 2. Selv om den aldri ble antatt offisielt av det militære, er den kjent som «Old model army. Etter krigen ble det behov for en litt mindre versjon mer tilpasset det sivile markedet. De hadde jo model nummer 1 og model nummer 2. Så da kom de på den «geniale» ideen om å kalle disse for model 1 1\2. Sikkert logisk den gangen, men forbannet tungvint for oss samlere for evig etterpå!

Dette er en Smith & Wesson model 1½ second issue. Denne er i ganske fin stand. Helt upusset med original nikkel. Som de fleste har nikkelen blitt flekkete med tiden. Det er ingen pittring på løp eller ramme. Tønnen har ett sted med noen groper. Det er der den har ligget lagret i noen tiår.  Meget pene skjefter i rosetre. Fungerer meget bra mekanisk. Rimelig Westernrevolver fra en av de legendariske produsentene.   3.750,-