#3279 «Clipper» suicide special revolver i 22 short. Det ble laget hundretusenvis, om ikke millioner slike revolvere på 1870 og 80 tallet. De utkonkurerte Colt og S&W ved å lage billige revolvere i mer eller mindre god kvalitet. Kjøpte du mange nok rett fra fabrikken fikk du et eget navn på dem også.

Clipper var ett av vare-navnene brukt av Norwich Falls pistol company. Firmaet ble eid av Othis Smith og drevet fra 1882 til 1887.

Denne har original, upusset nikkel. Noe original blå på hanen. Fine skjefter i rosetre. Det venstre har en sprekk som bør limes.  Mekanisk er denne ganske grei. Hanen spenner og tønnen går rundt. Men tønnestangen sitter fast og roterer sammen med tønnen. 2.950,-