#3251 Norsk Bondepistol fra Hedemark. Typisk sammensatt og enkel konstruksjon med «hjemmesmidde» detaljer i jern. Pipen ser ut til å være en bit av et rifleløp. Et par skruer ser nyere ut.

Denne kom med en stor samling bondevåpen fra Hedemarken. Noe mer enn det er det ikke å finne ut da jeg ikke ser noen merking på noen av delene og mye er smidd på en lokal smie. «one of a kind» det er helt sikkert! 1.995,-