#2595 Typisk norsk sammensatt bondebørse. Denne er fra en stor samling bondevåpen fra Hedemark.

De norske bøndene hadde som regel ikke så god råd så de måtte sette sammen det de hadde av originale deler blandet med det den lokale smeden klarte å tilvirke.  Veldig mange gamle militære våpen ble avhendet og solgt til de sivile. Noe ble erobret fra svenskene. Så man finner veldig mange kombinasjoner av militære, børsemaker lagde og lokalsmidde deler.

Jeg har ikke full oversikt over denne. Men den er med typisk med svenskelås (husker ikke modelnr i farta) Gammel ladestokk, men den er nok ikke like gammel som børsa.  Tung og solid åttekantet pipe. 18mm i munningen. Glattboret for rundkule eller hagl. Det har sivile siktemidler. Fin nippel og stramt fint avtrekk.  Børsa er 137cm lang. 4.450.-