s02 Europeisk løvehodesabel med et kronet skjold. Draktsabel fra siste halvdel av 1800 tallet tipper jeg. Klingen har rester av fin etsing som kan minne om fransk. Men de er så like disse så denne har jeg ikke klart å identifisere. Fint treskjefte med original vikling intakt (det som ser ut som en løs tråd er rester av veggoppheng 1.500,-