Eugene Lefaucheux kombinerte sin fars patron med Colts industrielle måte å lage revolvere. Han konstruerte Model 1854 som da var verdens mest avanserte etthåndsvåpen.  Det var også den første patronrevolveren som ble aprobert. Den franske Marine fikk disse som sidevåpen i 1858.

Den norske marine var tidlig ute og sikret seg ca 1500 av disse før hæren kom etter og bestillte noen tusen av enkelt og dobbeltspennerne.

Dette er en Norsk Hær lefaucheuxrevolver med løvemerking. Denne ser ved første øyekast ganske stygg ut men ved nærmere studie ser man at denne faktisk er helt upusset og originalstand. Det er fortsatt en del original blånering igjen. Man kan også se flammeherdingen på rekylskjoldet. Skrift og stempler er helt upusset. Stemplene er så skarpe at man kan kjenne det reiste metallet rundt innstemplingen enda. meget fine skjefter med upusset «AR» merke etter kontrollør Anton Rasmussen. Utstøterstangen er dessverre borte. På utsiden av løpet er eneste sted jeg finner spor av noe pittring.  Tight som ny mekanisk. Nummerlik.  13.950,-