Her er en Kongsbarkprodusert Kavalerisabel mod 1825. Klingen har svensk stempel som er riktig for mange av disse. Klingen er slipt ganske hardt. Lengden er vanligvis 89cm her er den 87cm lang. Fine upussede stempler. Ikke ofte man ser disse. 4.950,-