#379 Kammerlader model 1860/67 Lang lund. Disse ble laget i lang og kort utgave fra 1860 til 1867. Oppunder 12 tusen ble laget og ca 9 av dem lange. 9 Desember 1867 ble  rustmester Lunds forandringsmolell aprobert og de aller fleste 1860 gjort om til patrongevær.

Denne er merket med 1866 så det er en av forandringsmodellene (noen ble laget som patronmodeller direkte) Siktet er kontrollstemplet av Magnus Engelschiøn. Jens Landmark har satt sitt merke flere steder

Denne er i fin stand. Har ligget urørt som en del av en stor samling siden før krigen. Original brunering var intakt på løp og kasse. Denne hadde ligget dårlig lagret siste fem år og hadde et par steder med rust på løpet og litt på kassen. Dette er restaurert av den aller beste på dette i Norge. Og resultatet er helt nydelig. Kun lett pusset der det var aktiv rust og rebrunert. Treverket er meget bra. Lett tørkekrympet. Noen få skrammer er det. Men fine og skarpe kanter. Messingen er helt urørt. Fin patina. Et par steder med irring. Løpet ser helt ubrukt ut. Blankt og jeg kan ikke se noen antydning til pittring. Bra mekanisk stand. 12.500,-