#1231 Kammerlader model 1849/55/59 Dette er en av de kun 2000 model 1849 geværene som ble levert fra Auguste Francotte i Liege. Det spesielle med denne modellen var at de ikke var merket med årstall. De har stokk av nøttetre . På denne er ofte kammerstykke og bunnplate merket med et annet nummer enn resten. Man vet ikke hvorfor det ble gjort slik.

I 1855 ble det antatt en ny type sikte for spisskuler. De aller fleste 1849 modellene fikk endret siktene slik at de nå fikk betegnelsen  1849/55

I  1859 ble en del av geværene kortet ned for tjeneste ved jegerkorpset. Kongsberg kunne ikke levere nyproduserte fort nok, så en del av de gamle ble omgjort og avkortet

Denne har tjenestegjort i Stavangerske Nasjonale Musketèr Corps. 3 Compagnie No88. Den senere vel kjente Jens Landmark har satt sitt merke på denne

Denne er i meget fin stand. Har ligget urørt som en del av en stor samling siden før krigen. Original brunering er intakt på løp og kasse. Denne hadde hengt på en vegg under ett rør m lett lekkasje. Som følge hadde denne et par steder med rust på pipen. Dette er restaurert av den aller beste på dette i Norge. Og resultatet er helt nydelig. Kun lett pusset der det var aktiv rust og rebrunert. Treverket er meget bra. Noen få skrammer er det. Men fine og skarpe kanter. Messingen er helt urørt. Fin patina. Det fremre båndet er merket med no 79. Resten er helt nummerlikt. Løpet ser helt ubrukt ut. Blankt og jeg kan ikke se noen antydning til pittring. Skarp rifling. Kammeret ser uskutt ut. Både løp og kammer vitner om en børse som ikke har vært mye i felten. Bra mekanisk stand. 14.400,-