#2614 Kongsberg Artillerisabel mod 1833.  Jeg har ikke funnet ut av hvor mange som ble laget av denne typen mannskapsabler.

Her er en som har vært innom verkstedet i løpet av brukstiden. Spor av lodding der hvor bøyle og sjefte møtes. Skjeftebøylen skulle hatt K-merking og serienummer. Denne har en stor H eller I. Det er kanskje en erstatningsbøyle fra delelageret? Jeg har sammenlignet med min egen 33 og den er helt lik. Klingen er riktig. Den har et slitt merke på toppen som jeg ikke helt ser hva er. Balgen er også reparert. Noen loddinger her og der  Serienummer 103 på balg. Jeg ser også en M så den er nok kontrollert av Malmberg, en av de mest kjente kontrollørene på Kongsberfabrikken.

Ikke den aller beste 1833 sabelen, men de med balg i fin stand er dyre. 4.450,-