#2566 Fransk  frakkepistol eller «Coatpistol» på engelsk. Dette er ikke noen aprobert militær model, men den har merking som kan si noe om hvem som har eid pistolen og hvilket tjenestested han hadde.

På toppen av pipen er det inngravert: «Lt. A.v.R I:R: No30. De Ligne» og på sideblekket  «II.COMP No2»

Så kan man jo spørre om det er samtidig eller gjort i etterkant? Eller har eieren laget seg sin egen minneskrift på pistolen. Det var ikke uvanlig på en sivil pistol å lage inskripsjoner til minne om en bragd eller deltagelse i en krig.

Selve pistolen har reblånert metal. Stokken er gammel og original med den opprinnelige nettskjæringen i god stand. Den er pusset og lakket. Det er skåret ut noen pyntelinjer man enkelt ser at ikke ble gjort av en børsemaker. Det kan være gjort av en tidlig eier. Men da den er ganske skarp i skjæret enda og pistolen er reblånert heller jeg til at det er nyere. Likevel gammelt, da ingen ville gjøre noe slikt på en original flintlåspietol i disse dager. Glatt løp. Munningen er snaue 12mm. Meget bra mekanisk stand. 6.500,-