#2618 Dansk sidevåben for fotfolk mod 1854

Noe av det jeg liker best ved å handle med gamle våpen er å fine ut av hva det er man har fått tak i. Her kom det inn en slags Gladius. Jeg visste at det var en slags romantisk bølge på 1800 tallet hvor Rom`s gamle sverd/Gladius fikk en ny vår. Franskmennene hadde flere typer, Prøyserne og russerne brukte dem også. Jeg var i tvil om hva dette var. Messingskjeftene er veldig like. Første spor var klingen. Denne er enegget, mens de originale franske og andre er toeggede. Det var ikke før jeg kikket i de danske bøkene og leste om opprøret i Schlesvig Holsten 1848 at jeg fant ut av det.

Opprinnelig fransk. Brakt til opprørskrigen av prøysiske tropper og delt ut til det danskene kaller «insurgenterne» Tyskerne kalte dem vel frihetsforkjempere?  Et par tusen av disse ble tatt som krigsbytte av danskene og senere delt ut som: «Sidevåben for fodfolk mod 1854»

Denne er merket SH for Schlesvig-Holstein. Den skulle ha Sollingen merker på klingen, men det kan jeg ikke finne. Meget fint skjefte i messing. Upusset med skarpe og fine stemplinger. Klingen er pusset med spor av småpittring noen steder. Meget fin balg med klar tysk merking. 2.950,-