#3209 Colt saa 45 kaliber Single Action revolver med 5½» løp. Denne her kom ut fra Hartfordfabrikken i 1883. Superklassikeren over alle Westernvåpen. Ingen over – Ingen ved siden – det er det mest populære av alle samlervåpen. Prisene stiger jevnt og trutt. Å ha en ekte SAA er som å eie en del av historien.

Denne er i ganske urørt stand. Noen spor av original blånering sees fortsatt på undersiden av pipen. Man kan også ane noe av den originale flammeherdingen på rammen. Ellers er overflaten lett flekkete og med ærlig bruksslitasje. Noe overflate pittring enkelte steder. Korrekte og originale «shield & eagle» skjefter. En tidligere eier, Ben H. har risset inn navnet sitt. Skjeftene er lett slitt.  Løpsadressen er svak fin. Løpet er bra innvendig. God rifling og kun småprikkete. Nummerlik. Fint frihakk. Bra mekanisk og god låsing.  en «honest Cowboy shooter» som amerikanske selgere pleier å si. 28.880,-