#3065 Colt mod 1862 «Police» 36 kaliber 6 ½ tommer. Laget fra 1862 og helt opp til 1873 i ca 48 tusen eks. På slutten av produksjonstiden ble mange av dem gjort om til patronvåpen. Denne her er ganske tidlig. Laget i 1862. Så det er fra andre produksjonsår. Det gir en høy sannsynlighet for at den er brukt under borgerkrigen.

Denne er i noe pusset stand.  Spor av pusset pittring på løp, tønne og ramme. Originale skjefter med original lakk. Løpet har fin adresse. Overraskende bra innvendig. Lett slitt rifling og bare småpittring. Tønnen ser bra ut. Fine nipler og kamre. En av de få tønner jeg har sett hvor de små hvileknastene bak fortsatt er tilstede. Nummerlik. Kilen kan jeg ikke se noe nummer på. Grei mekanisk stand, men litt hard. Må nok renses og oljes opp. Det er ikke ofte jeg har disse inne da de er blitt veldig dyre med en dollar nær 10! 13.400,-