#

#3164  Colt 1878 ble laget fra 1878 (selvsagt) og til et godt stykke ut på 1900 tallet. Denne er fra 1886.

På Hartford var de ganske så konservative og fornøyde med seg selv og sin Single Action Army. Men agenten deres i London, Von Oppen, maste konstant for å få en selvspenner til det europeiske markedet. Europeiske offiserer ville ha kraftige selvspennere med «stopping power» 

Dette er en 45 kalibers revolver med 4¾ tommers løp. Lett avslitt blånering som er en blandig av fabrikk-original og kjemisk «touch up».  Man ser en del original Nitro-blå på avrekker og hane. Skjeftene er originale colt, men litt senere enn denne revolveren. Helt uslitte, men litt «oversized»  Løpet har fin skrift på toppen og bra kalibermerking. Bra løp innvendig. God rifling og kun småpittring.  Rammen har nr 16328 mens tønnen har 16428. Jeg finner det helt usannsynlig at denne har fått byttet til en tønne som er 100 nr senere. Så dette er en av de feilstemplingene som er så typisk for Colt-fabrikken. Jeg anser denne som nummerlik. Det eneste jeg kan se på denne som ikke er originalt er at ladeluken har fått på en skrue for å gjøre det lettere å åpne ladeporten. Dette er gjort i revolverens brukstid. Meget bra mekanisk stand. Tight som ny! 20.950,-