#3119 Colt mod 1849 pocket 31 kaliber. En 6 tommer med 5 skudds tønne. Disse ble laget fra 1850 og helt opp til 1873 når perkusjonsrevolvere var helt ute for lengst. Nesten 340.000 av disse ble laget på Hartford! Så det var en av de mest suksessfulle revolverne i historien. Colt pocket 49 er et felt man gå dypere inn i uten å ruinere seg. Det finnes tre hoved løpslengder. Tre distinkte endringer i adressen og det finnes 5 og 6 skudds tønner. Små og store avtrekkerbøyler og så videre. Det finnes nesten 200 variasjoner! Ved slutten av borgerkrigen i 1865 hadde de kommet til nummer 280 tusen. Dette er en såkalt «1 linjes New York» og den kom ut av fabrikken mot siste halvdel borgerkrigen i 1864.

Denne har vært ute og reist. Den harr teststempler fra London. Dette er ikke en av de som ble laget der. Sikkert kommet dit som en del av overskuddsmateriell fra borgerkrigen for videresalg i imperiet. Tønnen er det eneste som har et annet serienummer. Ellers er alt nummerlikt. Til og med tønnestang og løpskile har riktig nummer. Tønnen har også Londonstempling. Det gjør det mer sannsynlig at det er en overskuddsrevolver fra borgerkrigen. Den har hatt en ødelagt tønne som er byttet under krigen og så er revolveren teststemplet når den kom til London.

Denne her er i litt pittrete stand og pusset overflate. Det ser nesten ut som om den har fått en kjemisk rens? Mange stempler og serienumre er fortsatt fine. Originale skjefter som enda har litt opprinnelig lakk igjen. Pipen har svak løpsadresse. Slitt, men helt grei rifling. Jevnt pittrete innvendig. Men ikke noe grovt eller farlig. Kamre og nipler ser bra ut. Skruen til løpskilen har et ødelagt hode. Avtrekkeren er nyere. Ikke helt hundre mekanisk. Hanen glipper litt. De er lette å fixe disse. Men jeg har ikke hatt tid. 9.950,-