Sabler, sverd & kårder

Prisene på blankvåpen nådde en topp for ca 12-15 år siden. Og i motsetning til antikke skytevåpen hvor prisene stiger hele tiden har blankvåpen stått stille. Det vil si at de har blitt billigere. Med tøffere våpenlover og plomberingsregler som gjør moderne samlervåpen til klumper av metal, er jeg helt sikker på at blankvåpen får sin renessanse snart.

De dansk/norske kårdene og pallaskene er vakre, dekorative og en del av vår egen historie. Jeg synes fortsatt det er utrolig at man kan få 250 år gamle våpen til noen tusenlapper

OBS den nye våpenforskriften sier:

§ 3.-6: …Det er heller ikkje tillate å erverve eller ha knivar med bladlengde frå 25 centimeter, medrekna machetar. Første punktum gjeld ikkje for den som ervervar eller har slik kniv i samband med arbeid, næringsverksemd, friluftsliv, hushaldet, sport, kulturelle aktivitetar eller andre aktverdige føremål

Det er umulig å få et adekvat svar ut av Poilitidirektoratet hva det innebærer. Det er lovet at man skal se romslig på tolkningen av denne paragrafen. Men man vet jo ikke hva en ekstra nidkjær politijurist kan finne på. Disse er da kun til salgs som viktige kulturhistoriske gjenstander. Historisk samling er et aktverdig formål.

Dansk/Norske & Kongsberg

Priskatalogen for blankvåpen 1992    75,-  info her
 #2818 Norsk 1600 talls Tessak  24.900,- SOLGT  mer her
Dansk/norsk 1750 rytterpallask med norsk merking kommer mer her
#3405 Norsk 1750/1815 Pallask med tombøyle 12.450, –SOLGT mer info
#3524 Dansk/norsk musketersabel 1756 m F5 merking og tombøyle 13.750,- mer her
#3616 Dansk/norsk musketersabel 1756 med C7 merking 10.950,- SOLGT mer info her
dn73 Dansk/norsk rytterpalask 1773 tidlig utgave 18.950,-PÅ HOLD mer her
#3614 Dansk/norsk rytterpalask 1789 15.750,- SOLGT mer info her 
#3559 Dansk/norsk rytterpalask 1813 12.500,-  mer her
#2614 Kongsberg Artillerisabel mod 1833 m balg 4.450,- PÅ HOLD noe info
nos17 Offisersabel mod 1859 3.600,-  mer info her
s17 Kongsberg mod 1888 Kraagsabel 3.300,-  noe info her
nos Reserve-Underoffisersabel 1864  3.500,- SOLGT  mer info her

Nihonto

 

Amerikanske

s18 US mod 1860 «Light Cavalry» fra Gen Custer leveransen 6.950,-SOLGT mer her

 

Europeiske

as01 Engelsk «Hanger» fra sent 1600 tall 4.450,-SOLGT  mer her
#3040 Engelsk 1796 Light Cavalry sword fra «Johnston`s Sword Cutlery» 4.950,- SOLGT mer her
s22 Engelsk Pattern 1879 Midshipman’s Dirk replika 1.450,- noe info
#2286 Fransk Marine huggert  4.500,-  mer her
#3043 Fransk (?) Briquette med balg 2.500,- mer info her
s08 Ringflorett  fransk? italiensk? 650,- SOLGT noen bilder her
s11 Sollingen sabel fra Clemen & Jung 2.990,- mer her
#3041 Prøysisk mod 1811 «Blücher» kavalerisabel 3.950,-SOLGT  mer info her
#2267 Østeriksk-Ungarsk sabel mod 1861 for Infanterioffiserer 2.220,- mer her
#2615 Diger og flott (svensk offiser?) sabel 5.850,- mer her
#3525 Svensk kårde fra 1600 tallet og 30 års krigen! SOLGT  mer info her
#2348 Svensk mod 1685 commissvärja 9.950,-  Solgt  mer her
#2619  Svensk mod 1848 Faskinkniv i meget fin stand. 2.990,-  mer her

Orientalske

#1810 Indisk katar    900,-  
#3722  Indisk Tulwar med eldre klinge 1.750,- mer info her
#3723 Dayak -hodejegersverd fra Borneo 3.950,- mer info her
#3728 Klewang fra Malaysia 2.350,- mer info her 
#3726 Kastane fra Sri Lanka 3.995,- mer info her
#3710 Arm-sverd for en Tuareg – såkalt Telek ca 1920 2.275,- mer info her
#3711 Arm-sverd for en Tuareg med ganske fin klinge 2.650,- mer info her
#3718 Etiopisk sverd med rundt 130 år gammel klinge 3.450,-  mer info her
#3725 Simi Massaisverd fra Kenya i god kvalitet 2.200,-  mer info her