Dolker, kniver og bajonetter

Prisene på blankvåpen nådde en topp for ca 12-15 år siden. Og i motsetning til antikke skytevåpen hvor prisene stiger hele tiden har blankvåpen stått stille. Det vil si at de har blitt billigere. Med tøffere våpenlover og plomberingsregler som gjør moderne samlervåpen til klumper av metal, er jeg helt sikker på at blankvåpen får sin renessanse snart.Jeg synes fortsatt det er utrolig at man kan få 250 år gamle våpen til noen tusenlapper

OBS den nye våpenforskriften sier:

§ 3.-6: …Det er heller ikkje tillate å erverve eller ha knivar med bladlengde frå 25 centimeter, medrekna machetar. Første punktum gjeld ikkje for den som ervervar eller har slik kniv i samband med arbeid, næringsverksemd, friluftsliv, hushaldet, sport, kulturelle aktivitetar eller andre aktverdige føremål

Det er umulig å få et adekvat svar ut av Poilitidirektoratet. Det er lovet at man skal se romslig på tolkningen av denne paragrafen. Men man vet jo ikke hva en ekstra nidkjær politijurist kan finne på. Disse er da kun til salgs som viktige kulturhistoriske gjenstander. Historisk samling er et aktverdig formål.

Nordiske

#3683 Kopi av norsk vikingkniv 675,- mer info her
bab4  Fire stk sabelbajonetter selges samlet  2.900,- SOLGT  mer info her
bab Dansk/Norsk mod 1769 bajonett 998,- SOLGT  mer her
bab10 Svensk Bajonett mod 1815 fra Livgarden 1.190,-  mer info her
bab54 Svensk mod 1854 bajonett 799,- mer her

 

Nord- og Søramerika

#3668 Ulo – eskimokniv fra Grønland 700,-  mer info her
#3660 Ulo – antikk eskimokniv fra Kanada 700,- mer info her
#3655 Gaucho dolk fra Argentina fra 1800 tallet 3.850,- mer her

 

Europeiske

#3689 Yakut kniv fra Sibir. Sylskarp! 2.350,- SOLGT noe info her
#3701 Sveitsisk Hauwehre kniv. Nyere og norsklaget med pent sølvarbeid 3.995,- mer info her
#3701 Sveitsisk Hauwehre knivblad 500+år gammelt? 1.500,- mer her
#365 Albansk/Balkan Jambyia 1.950,-  Mer info her
#3677 1700 talls kampkniv fra Italia «Genoa stil» 2.950,- mer her
#3667 Middelhavskniv fra 1800 tallet  2.500,-SOLGT mer info her
#3693 Spansk kniv fra 1874  2.250,- noe info her

 

Orientalske & Afrikanske

#3716 Flyssa Berber-kniv med vakker klinge 1.890,- mer info her
#3706 Otomansk Bichaq ca1890-1910  1.850,- mer info her
#1810 Indisk katar    900,-  
#3671/72  Ett par Bichwas fra India ca 1850  5.750,–  mer her
#3674 Indisk Khanjar med skjefte i såpesten 1.950,- mer info her
#3650 Chora -stikkert fra khyber pass området ca 1920  2.450,- mer info her 
#3651 Chora -stikkert fra khyber pass området ca 1920  2.995,- SOLGT mer her
#3649 Khyber pass kniv Pesh-kabz 1600,mer her
#3652 Khyber pass kniv. Diger! 2.400,-  SOLGT   mer info her
#3680 Kuri fra Nepal 100+ år gammel 2.750,-   mer info her
#3675 Baron fra Borneo ca 100+ år gammel 1.250,- mer her
#3659 Dha fra Myanmar (Burma) ca 1850 med elfenben og sølv 3.450,- mer info her
#3709 Manchurisk Trusse i fin stand 2.650,- mer info her
#3714 Malaysisk Korambi kniv 1.495,- mer info her
#3712 Malaysisk Golong fra tildlig 1900 tall  2.250,- mer info
#3690 Jambiya fra Jemen eller Saudi Arabia 3.990,- På Hold mer her
#3691 Wahabite Jambiya – ca 120 år gammel 2.250,- SOLGT mer info her
#3665 Etiopisk Jambiya for en fin herre 1.990,-  mer info her
#3666 Danakil fra Østre Etiopia 1.250,- mer info her
#3698 Sudanesisk arm-kniv – ca 120 år gammel  1.475,-   mer her
#3678 Afrikansk kniv fra Kongo 595,- mer her