Blankvåpen

Prisene på blankvåpen nådde en topp for ca 12-15 år siden. Og i motsetning til antikke skytevåpen hvor prisene stiger hele tiden har blankvåpen stått stille. Det vil si at de har blitt billigere. Med tøffere våpenlover og plomberingsregler som gjør moderne samlervåpen til klumper av metal, er jeg helt sikker på at blankvåpen får sin renessanse snart.

De dansk/norske kårdene og pallaskene er vakre, dekorative og en del av vår egen historie. Jeg synes fortsatt det er utrolig at man kan få 250 år gamle våpen til noen tusenlapper

Dansk/Norske & Kongsberg

Priskatalogen for blankvåpen 1992    75,-  info her
 #2818 Norsk 1600 talls Tessak  24.900,- SOLGT  mer her
#3139 Norsk 1750/1815 Pallask  12.990,- mer info
s41 Kongsberg kavalerisabel mod 1825 4.950,- SOLGT noe info her
#2614 Kongsberg Artillerisabel mod 1833 m balg 4.450,- noe info
s17 Kongsberg mod 1888 Kraagsabel 1.600,- SOLGT noe info her
nos Reserve-Underoffisersabel 1864  3.500,-   mer info her

Amerikanske

s18 US mod 1860 «Light Cavalry» fra Gen Custer leveransen 6.950,-SOLGT mer her

 

Europeiske

#3040 Engelsk 1796 Light Cavalry sword fra «Johnston`s Sword Cutlery» 4.950,- SOLGT mer her
s22 Engelsk Pattern 1879 Midshipman’s Dirk replika 1.450,- noe info
#3406 Fransk model 1783 kavaleri sverd fra revolusjonstiden 4.950,- PÅ HOLD  mer her
#2286 Fransk Marine huggert  4.500,-  mer her
#3043 Fransk (?) Briquette med balg 2.500,- mer info her
s08 Ringflorett  fransk? italiensk? 650,- noen bilder her
#1794 Italiensk Marineoffisersabel. Meget fin  3.600,- mer her  #17xx Marinesabel 1
#2039 Pre Italiensk sverd for nasjonalgarden i Piemonte 1.200,-  litt mer her 2039-messingsverd-b-1-of-3
s11 Sollingen sabel fra Clemen & Jung 2.990,- mer her
#3041 Prøysisk mod 1811 «Blücher» kavalerisabel 3.950,-SOLGT  mer info her
#2267 Østeriksk-Ungarsk sabel mod 1861 for Infanterioffiserer 2.220,- mer her
#3407 Svensk Artillerisabel mod 1831   3.650,- mer her
s14 Svensk kårde fra 1600 tallet og 30 års krigen!  mer info her
#2348 Svensk mod 1685 commissvärja 9.950,-   mer her
#2619  Svensk mod 1848 Faskinkniv i meget fin stand. 2.990,-  mer her

Orientalske

#1810 Indisk katar    900,-