#3041 Prøysisk mod 1811 «Blücher» kavalerisabel. En prøysisk kopi av den engelske 1896 Light cavalry sword. Bluchersablene så tjeneste helt opp til verdenskrigene. De er laget i flere variasjoner og ble slankere og nettere med tiden. Dette er den tidlige veldig kraftige utgaven fra napoleonskrigene.

Den har «2.T.P.D.100» stemplet  på skjefte som står for Train Batallion No.2 Pferde Depot Waffen No.100.  og R.P.C.21.15. på balgen. Etter hva jeg kan se på nett er det for Reserve Proviant Colonne 21. våpen no. 15

Denne er i ganske bra stand. Uten mangler, men et par områder med litt pittring på klingen hel og massiv balg. Litt rust nederts på balgen etter dårlig lagring. Laget for business denne her. Prisen her er langt under hva de tar i utlandet for slike. 3.950,-