#1711 Whitney var en av de mest profilerte våpenfabrikkene i  USA gjennom hundre år. De er ikke så kjent i Norge. Eli Whitney leverte fler våpen, flest typer og til flest av de store amerikanske konfliktene. Det begynte i hovedsak mustketter til det amerikanske forsvaret på sent 1700 tall. Mot slutten laget de denne

Whitney Phoenix var en serie enkeltskudds våpen laget fra ca 1867 til 1881. Det ble laget rundt 25 tusen med denne mekaniskmen i alt fra jaktrifler tilmilitærvåpen og hagler. Phoenixserien er et lite mysterium. Man vet ikke hvem som ga patentet til Whitney. Og til tross for at korrespondanse og dokumenter fra fabrikken tyder på en høy produksjon er det sjelden de dukker opp. (første gang jeg har sett en) Og de aller fleste er i sliten forfatning. Dette er en av ca 5000 hagler.  De kom i 10, 12, 14, 16 og 22 gauge.

Denne her er i uvanlig bra stand. Original brunering nær intakt. Fint treverk med bare noen få skrammer. Løpet er bra. Lett småpepper etter svartkrutt første tredel, ellers blankt. Èn svart flekk på venstre side ca 5cm fra kammer. Tidlig serienummer. Mekanisk perfekt. 6.400,-