#2348 Kommissvärja mod 1685 ble bestillt under perioden 1686-1718 i 277.000 stykker. Det var Karl XII som selv bestemte hvordan den skulle se ut. Fram til produksonen opphørte i 1737 hadde 340.000 eksemplarer blitt levert til armén. Selv om man i 1747 hadde fått en ny infanterimodell ble kommisjons korden fortsatt brukt av av det svenske infanteriet under krigen om Pommern. Kommissvärja m/1685 ble også brukt av «svenska flottan» der den ble brukt frem til 1832.  I 1832 ble det laget enda en forandringsmodell hvor klingen ble kortet ned og tombøylen kappet av. Denne var i bruk helt opp til 1900-talet!

Disse ble også brukt av Danmark/Norge. Noen tusen ble solgt til danmark i 1710. Andre ble tatt som krigsbytte. Særlig etter Armfeldts katastrofale tilbaketog ove fjellene.  I 1756 Ble det gjort en mønstring som viste at Tronhjemske Arsenalet hadde 1148 korder i bra- og 42 i dårlig stand.

Det er da 3 hovedmodeller av 1685:

1: Mannskapskårde mod 1685 med klingelengde på 90 cm. Disse med full lengde er ekstremt sjeldne og uhyggelig dyre.

2: Kårde omgjort til huggert i ca 1732 klingelengde på ca 70 cm

3: Huggert mod 1832 for «flottan». Avkortet klinge og fjernet tombøyle. Denne skal ha marinens kassasjonstemplel. En ring med en X i. Klingelengde ca 70.

Denne her er i fin stand. Fine stempler på klingen som er 73cm. langt. Denne her har også en stor A skåret ut i skjeftet. «Arsenalet»?? Denne har fortsatt tombøylen intakt  9.950,-