#1602 Smith & Wesson 38 1st mod «Aldrich screw» original blå

De første av disse hadde en sjelden sikkerhets anordning som skulle hindre åpning når revolveren var i helspenn. Det står opp til serienr ca 135 i bøkene men denne er på 200 tallet

Pen blånert revolver noe slitt på tønne. Funker bra.  Blånerte 38 single actions er vanskelig å få tak i og aldrich skruen enda mer sjeldent. 13.500.-