#1581 Marlin var en av de store i amerikansk våpenproduksjon på 1800 tallet. Mest kjent for fantastiske rifler av bedre kvalitet og konstruksjon enn Winchester. Marlin laget også noen håndvåpen. men disse fikk ikke den suksessen som bøyleriflene og Marlin-Ballard riflene fikk.

Dette er en Marlin Standard 32 rim 1875. Dette er den sjeldne varianten med  kort løp og løpsadresse på siden. Upusset stand. alderspatinert messing med noen rester av original forsølving. Skjefter i rosetre. Skjeftene er fine, men mangler noen småfliser nederst. I det venstre er det et lite hull? Helt fin mekanisk. Om noe er det at denne konstruksjonen hadde litt svak tønnestopper. Så man kan vri tønnen sidelengs om man vil.  Sjelden liten artefakt fra Western tiden. 4.300,-